Hàn Thiên Hải Blog

Giang hồ hiểm ác, anh hùng cô độc

Page 2 of 29

WordPress: Đóng tất cả bình luận với 1 câu lệnh SQL

Các bạn có thể đóng tất cả bình luận của tất cả bài viết trên website chỉ với một câu lệnh SQL duy nhất ở bên dưới.

Đổi DNS Singapore để tăng tốc độ duyệt web

Các bạn có thể tăng tốc độ duyệt web lên một phần nhờ sử dụng DNS từ Singapore.

Google Adsense: Top 50 quốc gia có CPC cao nhất thế giới

New Zealand là quốc gia có CPC cao nhất với trung bình là 0,42 đô la Mỹ cho một click.

Năm 2014 của tôi

Năm 2014 là một năm có nhiều biến động với bản thân mình với cả thất bại lẫn thành công.

« Older posts Newer posts »