Hàn Thiên Hải Blog

Giang hồ hiểm ác, anh hùng cô độc

Category: Mạng xã hội

Facebook trở thành mạng xã hội lớn nhất Việt Nam

Có một điều rất thú vị là con số người dùng của Facebook trong tháng 06/2012 bằng con số người dùng của Zing Me trong tháng 01/2012 (khi đó Zing Me là mạng xã hội lớn nhất Việt Nam).

Infographic: Mạng xã hội tại Việt Nam trong tháng 01/2012

Tình hình là dạo này thấy gió bão giật ghê quá, nên mình muốn cho mọi người thấy một thống kê chính xác hơn, khách quan hơn và minh bạch hơn về các mạng xã hội tại Việt Nam trong tháng 01/2012.

Người dùng thế giới dành thời gian cho Pinterest chỉ sau Facebook

Theo báo cáo mới nhất của comScore về tình hình sử dụng mạng xã hội trên toàn thế giới cho thấy người dùng thế giới dành thời gian cho Pinterest nhiều thứ hai chỉ sau Facebook.